Ombudsman nedir?

0
1215

Çocuk ombudsmanlığı ya da bizim ülkemizde verilen adıyla çocuk kamu denetçiliği, çocukların devlet kurumlarıyla, kamu idareleriyle yaşadıkları sorunları çözüme kavuşturabilmek, mağduriyetlerini giderebilmek amacıyla kurulmuştur. Çocuklar birçok yerde sağlık kurumlarında, eğitim kurumlarında, rehabilitasyon merkezlerinde. çocuk ceza evlerinde, belediye araçlarında her yerde idarelerle direkt birebir muhatap olabilmektedirler. Ama söz hakkı dediğinizde her zaman çocuklara söz hakkı tanımıyoruz. Çünkü çocuklar genellikle resmi kurumlara velileri vasileri aracılığıyla başvurabiliyorlar. Ama çocuk ombudsmanlığı bu anlamda bir ilk olarak çocukların rahatlıkla internet sayfasından, posta ile ya da bizzat her yolla çocuk ombudsmanlığına başvurabilirler ve idarelerle yaşadıkları sıkıntıları dile getirebilirler. Çocuk ombudsmanlığının amacı, çocukların çocuk hakları alanında insanların toplumun tüm bireylerinin genel olarak çocuk haklarının bilinirliğini arttırmak, uygulanmasını sağlamak, Birleşmiş Milletlerin çocuk hakları sözleşmesinde çocuklara tanınan yaşama, gelişme, ayrımcılığa uğramama, görüşlerine saygı duyulması gibi haklarının uygulanmasını sağlamaktır. Temelde üç başlıkta toplayabiliriz. Bunlar;

  • Mevzuatı geliştirmek
  • Politikalar üretmek
  • Pratikler üretmek

Çünkü en önemli konu çocuğun yüksek yararıdır. Birleşmiş Milletler çocuk hakları sözleşmesinde de bu konu ifade edilir. Bunun yanında çocuk aynı zamanda dinlenilmelidir. Bunu metinlerde yazmamıza rağmen pratiğe aktaramıyoruz. İşte çocuk ombudsmanlığı bu metinlerde yer verdiğimiz hakları gerçek hayata uygulamakta etkili bir kurumdur. İnsanların kafalarındaki çocuk hakları konusundaki düşüncelerinin, eylemlerinin sözleşmelere ve mevzuata uygun olarak geliştirilmesi için aracı bir görevi vardır. Veya çocukların okullarında, ceza evlerinde, bakım evlerinde, sevgi evlerinde karşılaştıkları eylem, işlem, tutum ve davranışlar gibi genellikle insanların çok ifade edebildiği ya da sorun olarak ortaya koyabildiği bir alan değildir ve genellikle de üstü kapatılan bir alan olarak göze çarpar. İşte çocuk ombudsmanlığı bunları inceleyebilecek, bunlardan kaynaklı hak ihlallerini araştırıp sonuçta da karar alabilecek bir organdır.