Kişiler arası iletişim ve çatışma çözme

0
1361

Kişiler arası ilişkilerde yaşanan çatışmaların, tartışmaların arttığı günümüzde insanların çoğu yaşadıkları çatışmaları sağlıklı bir şekilde çözerken çoğu da bu yolları bilmeyip ilişkileri bitirebiliyor.

Çatışmalarda kullanılan yollar, çatışma yaşayan kişilerin yaşadıkları karşısında aldıkları tavırlarıyla çok ilgilidir. Çatışma çözmede kullanılan bazı yollar vardır. Bunlar; geri çekilme, zorlanma, alttan alma, uzlaşma ve yüzleşmedir. Bu yollar, ilişki ve amaca bağlı olarak oluşmaktadır. Bunları kısaca açıklayacak olursak; geri çekilme ilişkimizden ve amacımızdan vazgeçme ile ilgilidir. Çatışma ve ilişki resmen yok sayılır. İki taraf da böylece çatışmada kaybetmiş olur (kaybet – kaybet taktiği). Zorlama, ilişki önemsenmeyerek amaçların, isteklerin ön planda tutularak çatışmanın çözülmeye çalışılması halinde karşıdaki bireyi bulunan çözümü kabul etmesi için zorlamaya dayalı olan bir yoldur. Taraflardan birisi zorla kazanan durumundayken diğer taraf kaybetmektedir ( kazan – kaybet taktiği ). Alttan alma, amaçtan vazgeçip ilişkiyi korumaya yönelik olarak davranmaya karşıdakinin yapmak istediğine izin vermeye dayalı bir taktiktir ( kazan – kaybet taktiği ). Yüzleşme, amaç ve ilişkinin çok önemli olduğu, iki tarafın da taviz vermeden ihtiyaçlarını tam olarak karşılayabildikleri yoldur. Uygulaması zor yollardan birisidir. Bu yolla çatışma çözüldüğü zaman kazan – kazan taktiği kullanılmış olur. Uzlaşma yolunda ise amaç ve ilişki orta derecede önemli görülüp biraz ilişkiden biraz da amaçtan vazgeçerek ortak çözüm yolu bulmaya çalışılır.

Bu taktiklerin hepsi zamanla kullanılmaktadır. Ancak uzmanlar uzlaşma ve yüzleşmenin daha sağlıklı yollar olduğunu düşünmektedirler. Çünkü uzlaşma ve yüzleşme taktikleri kullanıldığı zaman taraflar sonuçtan memnun olarak ayrılmaktadırlar.

İnsanlar yaşadıkları çatışmalara çözerken sadece kendilerini düşünmemelidirler. Karşı tarafında amaç ve isteklerini göz önünde bulundurmalıdırlar. Dolayısıyla yaşadıkları çatışmayı sağlıklı bir şekilde çözmek için de yüzleşme ve uzlaşma taktiklerini kullanmalıdırlar.