Sami Yetik kimdir

0
1098
Sami Yetik

Sami Yetik kimdir? Nerelidir? Kaç yılında öldü?

(Doğumu : 1878, İstanbul – Ölümü : 1945, İstanbul), izlenimci anlayıştaki manzara resimleriyle tanınan ressam.

Resme ilgisi Kuleli Askeri Lisesi‘nde okur­ken başladı. İlk derslerini burada hocalık yapan Osman Nuri Paşa’dan aldı. 1896 – 1898 arasında Mekteb-i Harbiye’de Hoca Ali Rıza’nın öğrencisi oldu. 1899’da Eyüp As­keri Baytar Rüştiyesi’nde resim hocalığına atandı. 1900 – 1906 arasında Sanayi-i Nefise Mektebi’nde öğrenim gördü. 1910’da Paris’e gitti ve Julian Akademisi’nde Jean Paul Laurens‘in yanında çalıştı. Türkiye’ye dön­dükten sonra Kuleli Askeri Lisesi’nde resim hocası oldu, bir yandan da Osmanlı Ressam­lar Cemiyeti Mecmuası’na yazılar yazdı. Balkan ve 1. Dünya savaşlarına katıldıktan sonra askerlikten ayrıldı. 1917’de hükümet tarafından Şişli’de kurulan atölyede İbra­him Çallı, Nazmi Ziya Güran, Avni Lifij, Namık İsmail ve Hikmet Onat gibi ressam­larla birlikte savaş resimleri yaptı (“Cep­heye Cephane Nakli”). Bu yapıtların bazısı 1918’de Viyana ve Berlin’de açılan sergide yer aldı. 1940’ta yayımladığı Ressamlarımız adlı kitabında asker ressamları konu aldı. Kitabın ikinci cildini tamamlayamadan öldü.

Yetik Sanayi-i Nefise Mektebi’nde eğitim gördüğü yıllarda akademik bir üslup geliştir­miş ve figüre ağırlık vermişti. Paris’e gittik­ten sonra Laurens’in gelenekçi ve akademik tavrı karşısında daha serbest, hatta izlenim­ci denebilecek bir anlatım benimsedi. Yet­kin bir gözlem gücüyle resimlerinde özellik­le renkleri ustaca kullandı. Son dönemlerin­de figür çalışmalarından uzaklaşmış, daha çok “Peysaj” (1939) ve “Bursa’dan” gibi manzara ve ölüdoğalar yapmıştır. Bu resim­lerde kaim bir boya hamuru kullandığı görülür.